Випуск 1980

ВМИ - ВАРНА

 

Обяви   Списъци   Фотогалерия   Спомени   Новини   Разни   Контакти
    Студенти/Вип.1980/                    
    Преподаватели/Вип.1980/                    
    Присъствали на среща 30г.                    
    Информация за колеги                    
        В България                
        В чужбина                
        Починали                

 

 

Коста Костов /Коро/
     /Кратки данни/

1980 година – завършва ВМИ Варна
1988 година  - придобива специалност по ВБ
1994 година  - специалност по Пулмология
1997 година – става Доктор на медицинските науки
2003 година – избран за Доцент и Началник на клиника по белодробни болести
към ВМА, София
Настоящ председател на Българското национално дружество по пулмология и фтизиатрия и гл.редактор на списание InSpiro.
Вдъхновен литератор и музикант, влюбен в саксофона.


 

Живея сам,
работя на междата
между живота и смъртта,
познавам болката и самотата,
дишам с нож, забит в ребрата
за сторената добрина...

Добрин Паскалев

Добрин Паскалев
  /Кратки данни/

1980 година – завършва медицина във ВМИ Варна
1985 година – взема специалност ВБ
1988 година – специалност по Нефрология
1995 година – става Доктор по медицина
2004 година – избран за Доцент
И както се самоопределя – “Лекар по неволя с диагноза Доцент”
Изявен литератор. Автор на лиричните книги: “Крадец на мигове”/1992/ и “Кервани подир Росинант”/2002/. Лауреат на Националния литературен конкурс “Любовта, без която не можем”.


 

Красимир Нейков
  /Кратки данни/

1980 година – завършва ВМИ Варна
Започва работа като уролог в Силистра
1984 година  - завършва клинична ординатура в Пирогов
1985 година – става асистент по урология в МУ София
1990 година – защитава дисертация и става д.м.
2001 година – избран за Доцент към Онкологична болница, София
2003 година – Началник клиника по Урология към същата болница
Действителен член на Европейската и Световна Урологична Асоциация
Хоби - обича и играе футбол


 

Лъчезар Маринов
 /кратки данни /

1980 година - завършва медицина във ВМИ Варна
1982 година - става асистент в катедрата по ДБ на МУ Варна
1987 година - придобива специалност по ДБ
1992 година - специалност по детска ревмокардиология
2003 година - защитена дисертация, придобита научна степен
2010 година – избран за доцент в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика  на МУ Варна


 

Иван Бъчваров
 /кратки данни/

1980 година –  завършва медицина във Варна
до 1984 год.–   работи в Добрич /патоанатомия, обща хирургия /
1988 година –  аспирант в Москва по сърдечна хирургия, защитена дисертация и придобита научна степен д.м.
Специализации по сърдечна хирургия в Клиниката на проф. Чирков и по съдова хирургия в МУ, Франкфурт, Германия
Придобити специалности по Обща, Сърдечна и Съдова хирургия
От 1995 година – гл. асистент  в  Катедра по сърдечво-съдова хирургия към  МУ гр. Пловдив
Бивш активен член на Хелиос и все още действащ рок барабанист, съосновател на фестивала «Рок в Рила». С Васко Кръпката има съвместно издадена «Кръпкопойка - 1»


 

Йордан Радков
/кратки данни/

1980 година – завършва ВМИ Варна
1981 година – става асистент в Клиника по белодробни болести, МУ - Варна
1985 година -  взета специалност  Вътрешни болести
1987 година -  взета специалност  Пневмология и фтизиатрия
1995 година  - присъдена научна степен  Кандидат на мед. науки
2003 година -  присъдено научно звание Доцент
Хоби – запален ловджия


 

Галина Железова
/кратки данни/

Родом от Добрич
1974 - 1976 – учи медицина във ВМИ Варна
1977 – 1980 – продължава обучението си в МУ София
1980 - Започва работа като участъков терапевт в Добрич
1983 – Аспирант в Националния център по заразни и паразитни болести, София
1987 – получава научна степен Доктор по медицина
1994 – придобива специалност Микробиология
1996 – втора специалност Клинична имунология
Последователно работи като асистент в Катедра Микробиология, МУ Сф и Катедра Клинична лаборатория и имунология, МУ Сф
2007 - избрана за Доцент към Катедра по биология, мед. генетика и микробиология, Мед. факултет към СУ Св. Климент Охридски, София

Научни интереси: Инфекциозна имунология