Випуск 1980

ВМИ - ВАРНА

 

Обяви   Списъци   Фотогалерия   Спомени   Новини   Разни   Контакти
    Студенти/Вип.1980/                    
    Преподаватели/Вип.1980/                    
    Присъствали на среща 30г.                    
    Присъствали на среща 31г.                    
    Информация за колеги                    

 

Преподаватели – лектори през периода на нашето студентство

/1974 – 1980 година/

        Предклинични дисциплини:

                                Биология                                                      – доц. Бошнакова,        д-р Г. Чалдъков
                                Цитология                                                    – проф. Доков
                                Химия                                                            – доц. Лесичков
                                Физика                                                          – доц. Казанджиев
                                Анатомия и хистология                              – проф. Ванков,             д-р Месут
                                Биохимия                                                      – проф. Калицин
                                Физиология                                                  – проф. Даскалов
                                Биофизика                                                   –  доц. Митев
                                Мед. статистика                                          – доц. Божилов
                                Патофизиология                                         – проф. Попдимитров
                                Патоанатомия                                              – проф. Златева
                                Микробиология                                           – доц. Капрелян
                                Мед. генетика                                              – проф. Цонева
                                Мед. психология                                         – проф. Иванов
                                Спортна медицина                                      – д-р Минков
                                Фармакология                                             – проф. Желязков
                                Медико-сан. защита                                  – г-н Денев

        Клинични дисциплини:

                                Рентгенология                                                 – доц. Майсторски
                                Пропедевтика на ВБ                                       – доц. Денчев
                                Пропедевтика на хир. болести                     – проф. Стойчев
                                Неврология                                                       – проф. Койнов
                                Акушерство и гинекология                            – проф. Илиев,           доц. Токин
                                Хигиена                                                              – доц. Дочовски,        доц. Пр. Христова
                                Физиотерапия                                                   – доц. Стаматов
                                Кожно-венерически болести                        – доц. Пенев
                                Ушни, носни и гърлени болести                    – доц. Папуров
                                Вътрешни болести                                           – проф. Капонов,       доц. Коев, доц. Ненов,                                                                                                                                                      доц. Златанов, доц. Върбанов
                                Хирургия                                                            – проф. Стойчев
                                Инфекциозни болести и епидемиология     – проф. Зозиков
                                Паразитология                                                  – проф. Зозиков
                                Очни болести                                                    – проф. Константинов
                                Професионални болести                                – проф. Дочовски
                                Детски болести                                                 – доц. Кръстева
                                Социална хигиена                                            – доц. Николаева
                                Психиатрия                                                        – проф. Иванов
                                Съдебна медицина                                           – доц. Лазаров

 

        Да си спомним за своите преподаватели, повечето от които заслужават най - дълбоко уважение. Да почетем и паметта на ония, които напуснаха този свят, но оставиха диря след себе си.