Випуск 1980

ВМИ - ВАРНА

 

Обяви   Списъци   Фотогалерия   Спомени   Новини   Разни   Контакти
            Случки            
            ХЕЛИОС            
            Прякорите            
            Бригадите            
            Песните            

 

Препитване по анатомия /1 група/:

     Темата на поредното упражнени бе “Полова система” . Незнайно защо този ден изпитваха само момчетата. И така – моят състудент X взе в ръцете си трупен материал на женски полови органи и започна да обяснява: “Тука ние имаме...” В този момент ас. Кильовска нервно го прекъсна: “Вие нямате, колега, Ние имаме!”
На друго упражнение, пак за половата система, късметът за изпитване падна върху същия колега. Този път той трябваше да разяснява функциите на мъжките полови органи. И той каза накратко следното: “Пенисът служи за изхвърляне на мъжката семенна течност” и млъкна. “За какво още, колега?” попита Гюров. След известно мълчание колегата смутено добави, някак си между другото: “Е, понякога и за уриниране.”

Разказано от Чавдар Марков - Чарли