Випуск 1980

ВМИ - ВАРНА

 

Обяви   Списъци   Фотогалерия   Спомени   Новини   Разни   Контакти
Вход/Регистрация                        
Среща 31 години                        
    Покана2                    
    Програма2                    
    Обръщение2                    
    Настаняване2                    
    Организация2                    
    Отчетност2                    

 

ЗА ДОБРОТО ПРОТИЧАНЕ НА СРЕЩАТА НИ ТАЗИ ГОДИНА РАБОТЯТ:


        Организационен комитет:      Росица Радоева
                                                             Вяра Богданова
                                                             Мариана Зозикова

        Координатори по групи:          1 група – Емилия Рабанова
                                                             2 група – Маргарита Точкова
                                                             3 група – Елисавета Атанасова
                                                             4 група – Пламен Кокенски
                                                             5 група – Ирина Стоименова
                                                             6 група – Зина Христова
                                                             7 група – Захаринка Димитрова
                                                             8 група – Валентин Кършаков
                                                             9 група – Силва Каралъмова
                                                           10 група -  Бисер Митев
                                                           11 група – Венцислав Вълчанов
                                                           12 група – Мариана Зозикова
                                                           13 група – Виолина Петрова
                                                           14 група – Маргит Цанев
                                                           15 група – Ани Кирчева
                                                           16 група – Бисерка Петкова
                                                           17 група – Росица Радоева
                                                           18 група – Вяра Богданова
                                                           19 група – Виолета Загорска
                                                           20 група – Румен Гигов


        Сътрудници:                           Ерол Салиев - Джан
 
                                                        Добрин Паскалев
                                                          Коста Костов

         

        Поддръжка на сайта:           Росица Радоева

        Технически сътрудник информационни дейности: Йорданка Иванова

        Приканват се всички, които имат умения да свирят, пеят, танцуват, рецитират, разказват... да се включат в програмата на вечерта. Предложенията да се изпращат чрез координаторите на групи или директно на: имейла, посочен в контакти.

        Продължаваме да очакваме да ни изпращате и материали, с които да обогатим нашия сайт, който бе подновен на 17 май и ще остане сайт на випуска и занапред /платена е таксата за още една година/. Нека този сайт да радва всички ни и да се превърне в постоянен източник на разтуха след тежките ни дни и нощи изнурителна работа. Създателят на сайта няма претенции за идеално структуриране и изчерпателност и ще се съобразява с всякакви забележки, идеи и предложения както досега.