Випуск 1980

ВМИ - ВАРНА

 

Обяви   Списъци   Фотогалерия   Спомени   Новини   Разни   Контакти
Вход/Регистрация                        
Среща 30 години                        
    Покана                    
    Програма                    
    Обръщение                    
    Настаняване                    
    Организация                    
    Отчетност                    

 

ЗА ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕЩАТА РАБОТИХА

И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ТРУДЯТ ГРУПА ЕНТУСИАСТИ, КАКТО СЛЕДВА:


        Инициативен комитет:             Маргарита Кирилова
                                                             Вяра Богданова
                                                             Росица Радоева

        Организационен комитет:      Росица Радоева
                                                             Вяра Богданова
                                                             Георги Попов
                                                             Таня Карагеоргиева
                                                             Мариана Зозикова

        Координатори по групи:          1 група – Емилия Рабанова
                                                             2 група – Росица Бургазлиева
                                                             3 група – Елисавета Атанасова
                                                             4 група – Таня Бъчварова
                                                             5 група – Ирина Стоименова
                                                             6 група – Зина Христова
                                                             7 група – Захаринка Димитрова
                                                             8 група – Валентин Кършаков
                                                             9 група – Силва Каралъмова
                                                           10 група -  Иван Бъчваров
                                                           11 група – Венцислав Вълчанов
                                                           12 група – Мариана Зозикова
                                                           13 група – Виолина Петрова
                                                           14 група – Маргит Цанев
                                                           15 група – Ани Кирчева
                                                           16 група – Христо Марков
                                                           17 група – Росица Радоева
                                                           18 група – Георги Попов
                                                           19 група – Таня Карагеоргиева
                                                           20 група – Румен Гигов

        Оформление на сайта:            Росица Радоева


        Сътрудници:                               Ерол Салиев - Джан
                                                              Таня и Иван Бъчварови
                                                              Добрин Паскалев
                                                              Коста Костов

        Технически сътрудник информационни дейности: Йорданка Иванова

        Приканват се всички, които имат умения да свирят, пеят, танцуват, рецитират, разказват... да се включат в програмата на вечерта. Предложенията да се изпращат чрез координаторите на групи или директно на: имейла, посочен в контакти.

        Продължаваме да очакваме да ни изпращате и материали, с които да обогатим нашия сайт, който ще остане сайт на випуска и занапред /засега е платена такса за една година/. Нека този сайт да радва всички ни и да се превърне в постоянен източник на разтуха след тежките ни дни и нощи изнурителна работа. Създателят на сайта няма претенции за идеално структуриране и изчерпателност и ще се съобразява с всякакви забележки, идеи, предложения.